Mankis web design studio

Uvez knjiga

Mankis studio nudi usluge uvezivanja knjiga i dokumenata. Radi se o novoj tehnologiji
uveza metalnim hrptom (takozvani metalbind) koji se naknadno može i odbindati
(određeni broj puta) te se tako mogu popraviti i eventualne pogreške ukoliko je do
njih došlo. Budući da se radi o metalnom hrptu puno teže ga je oštetiti te se
korištenjem neće lako pohabati.

Vrlo lako i brzo možemo ponovno uvesti stare i raspadnute knjige koje želite obnoviti.
Metalbind je idealan i za male naknade, već od jednog primjerka. Ako trebate
kataloge, brošure, monografije i sl. i radije bi ste uzeli manji broj primjeraka i u
konačnici uložili manje novca te dobili kvalitetan proizvod metalbind je idealan za vas.
Uvez knjiga - metalbind